• Adresas: J. Vienožinskio g. 3A, Audronių I k.,

    LT - 42221 Rokiškio rajono savivaldybė, Lietuva

  • Skambinkite: +370 458 71 490
    info@rokiskioaliejine.lt

Aukštos kokybės žaliavinį aliejų gaminanti „Rokiškio aliejinė“  – patikima rapsų aliejaus gamybos įmonė, rinkai tiekianti aliejų be jokių GMO (genetiškai modifikuotų organizmų). Optimizavus gamybą ir diegus naujausias technologijas išaugo įmonės pajėgumai – šiuo metu „Rokiškio aliejinė“ gamina 50 000 t žaliavinio rapsų aliejaus per metus. Per parą vidutiniškai išspaudžiama apie 160 t rapsų sėklų. Bendrovė turi galimybę sandėliuoti apie 15 tūkst. t rapsų sėklų, per parą gali priimti apie 1000 t sėklų.

Bendrovės pagamintas žaliavinis aliejus naudojamas maistinio aliejaus gamybai, biodyzelino pramonei ir pašarams. Žaliavinio aliejaus kokybės parametrai: rūgštingumas – < 3,5 mgKOH/g; fosforas – < 300 ppm; drėgmė – < 0,25 proc.; kietosios dalelės – < 0,1 proc. Didžiausią savo gaminamo žaliavinio aliejaus „Rokiškio aliejinė“ parduoda būtent biodyzelino pramonei – 85-90 proc. Įmonėje biodyzelino gamykloms ruošiama dviejų rūšių žaliava: žaliavinis aliejus ir degumuotas aliejus.

Esame patikimi verslo partneriai, mūsų gaminama produkcija itin kokybiška, todėl teigiamai vertinama ir Lietuvoje, ir užsienyje – aliejus spaudžiamas iš Lietuvoje užauginto, kokybiško, genetiškai nepakeisto rapso. Pagal EB reglamentą Nr. 696/2014 leidžiama auginti tik rapsų veisles, kuriose yra ne daugiau kaip 5% eruko rūgšties. Nuo 2015 m. balandžio 2 d. įsigaliojo nauja Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/412, kurioje pateiktos nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą. Lietuvoje genetiškai modifikuoti organizmai nėra auginami, tad Lietuvos ūkininkų laukuose, iš kurių žaliavą ir gauna „Rokiškio aliejinė“, yra natūrali. Beveik pusė mūsų produkcijos yra eksportuojama, kita pusė lieka Lietuvoje.