• Adresas: J. Vienožinskio g. 3A, Audronių I k.,

    LT - 42221 Rokiškio rajono savivaldybė, Lietuva

  • Skambinkite: +370 458 71 490
    info@rokiskioaliejine.lt

Degumuoto aliejaus ir žaliavinis aliejus – būtent šie „Rokiškio aliejinės“ produktai skirti biodyzelino pramonei.

Degumuoto aliejaus kokybės parametrai: rūgštingumas – < 2,0 mgKOH/g; fosforas – < 30 ppm; drėgmė – < 0,01 %, kietosios dalelės – < 0,1 %.
Biodyzelino gamybos įmonėms per mėnesį pagaminame daugiau kaip 2 000 tonų degumuoto aliejaus.