• Adresas: J. Vienožinskio g. 3A, Audronių I k.,

    LT - 42221 Rokiškio rajono savivaldybė, Lietuva

  • Skambinkite: +370 458 71 490
    info@rokiskioaliejine.lt

                UAB „Rokiškio aliejinė“ – viena didžiausių ir pažangiausių kokybiško maistinio, pašarams ir biodyzelino pramonei skirto aliejaus gamintoja Baltijos šalyse, atgaivinusi  tikro lietuviško rapsų aliejaus gamybą Lietuvoje, siekdama didinti produktyvumą bei konkurencingumą įgyvendina projektą „Produkcijos vidaus rinkai pakuotės dizaino kūrimo projektas KB SV Obeliai“,  projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0143, kurio esmė sukurti bei pakeisti  pakuotės  dizainą  įmonėje  gaminamai produkcijai, įsigyjant  profesionalias patrauklaus  dizaino  kūrimo  paslaugas. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Dizainas LT“.  Projektui įgyvendinti skirta iki 9.600 Eur  finansavimo lėšų  tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

              Projekto metu planuojama įsigyti  dizaino  kūrimo paslaugas,  kuriant  pakuočių  dizainą  didesnės pridėtinės  vertės  įmonės  produkcijai,  kuri pasitarnaus  įmonei vystant  pardavimus bei didinant žinomumą. Išsamus konkurencinės aplinkos žinojimas bei konkurentų siūlomų produktų įvertinimas įgalino identifikuoti  paklausiausias  produkcijos  bei  jos  pakuotės  dizaino  naujoves ir  realiai  įvertinti rinkoje  esamą  paklausą, bet  optimizuojant  produkcijos pozicionavimą ir pardavimo strategiją bei asortimento politiką, būtina  įsigyti  profesionalias  naujos ir  atnaujintos produkcijos pakuočių  dizaino kūrimo paslaugas.