• Adresas: J. Vienožinskio g. 3A, Audronių I k.,

    LT - 42221 Rokiškio rajono savivaldybė, Lietuva

  • Skambinkite: +370 458 71 490
    info@rokiskioaliejine.lt

UAB „Rokiškio aliejinė“ savo veiklos istoriją skaičiuoja nuo 1990-ųjų, kai turtinga istorija garsėjančioje Obelių spirito gamykloje prasidėjo rapsų aliejaus gamybos linijos statyba. Jau 1993-iųjų birželio 4-ąją aliejaus gamybos cechas atsiskyrė nuo spirito varyklos ir tapo atskira Obelių valstybine rapsų aliejaus įmone. Ji užsiėmė aliejaus ir išspaudų gamyba bei realizavimu, grūdų valymu, džiovinimu ir saugojimu.

Rapsų aliejaus gamyklos statyba Nepriklausomybės pradžioje kainavo apie 20 mln. litų. Vien tik už garsiosios vokiečių kompanijos „ThyssenKrupp“ įrengimus, įdiegiant pažangiausią aliejaus gamybos technologiją, teko sumokėti 11 mln. litų. Keičiantis situacijai rinkoje, ne kartą keitėsi ir Obelių aliejaus įmonės juridinis statusas bei savininkai. 2005 metais bankrutuojančią aliejaus gaminimo įmonę įsigijo įmonių grupė „Šiaurės vilkas“ ir kartu su žaliavų tiekėjais, Lietuvos žemės ūkio bendrovėmis, įsteigė kooperatinę bendrovę „SV Obeliai“. Buvo vykdoma įmonės plėtra, įrangai atnaujinti buvo investuota 18 mln. Lt, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų –  dar 3,5 mln. Lt.  2009 metais buvo atgaivinta vienintelio tikrai lietuviško rapsų aliejaus gamyba Lietuvoje. Investicijos buvo skirtos aliejaus spaudyklai, biodyzelino gamybai modernizuoti, sandėliams plėsti, aliejaus valymo įrengimo sumontavimui.

2016 metais įmonę įsigijo kiti savininkai, buvo įkurta uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio aliejinė“. Juridinis įmonės statusas pakeistas todėl, kad pasikeitė jos valdymas, ji nebeatitinka kooperatyvo sampratos ir apibrėžimo. Dabartinė bendrovė priklauso akcininkams, kurie ją ir valdo. Pakeistas pavadinimas – siekis garbingai atstovauti Rokiškio kraštą ir padėti įtvirtinti Rokiškio maisto paveldo