• Adresas: J. Vienožinskio g. 3A, Audronių I k.,

    LT - 42221 Rokiškio rajono savivaldybė, Lietuva

  • Skambinkite: +370 458 71 490
    info@rokiskioaliejine.lt

Produkcijos eksportui pakuotės dizaino kūrimo projektas KB SV Obeliai

UAB „Rokiškio aliejinė“ – viena didžiausių ir pažangiausių kokybiško maistinio, pašarams ir biodyzelino pramonei skirto aliejaus gamintoja Baltijos šalyse, atgaivinusi  tikro lietuviško rapsų aliejaus gamybą Lietuvoje, siekdama didinti produktyvumą bei konkurencingumą įgyvendina projektą „Produkcijos  eksportui  pakuotės  dizaino  kūrimo  projektas  KB SV Obeliai“,  projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0154, kurio esmė sukurti bei pakeisti  pakuotės  dizainą  įmonėje  gaminamai produkcijai

savininkas

savininkas

Produkcijos vidaus rinkai pakuotės dizaino kūrimo projektas KB SV Obeliai

                UAB „Rokiškio aliejinė“ – viena didžiausių ir pažangiausių kokybiško maistinio, pašarams ir biodyzelino pramonei skirto aliejaus gamintoja Baltijos šalyse, atgaivinusi  tikro lietuviško rapsų aliejaus gamybą Lietuvoje, siekdama didinti produktyvumą bei konkurencingumą įgyvendina projektą „Produkcijos vidaus rinkai pakuotės dizaino kūrimo projektas KB SV Obeliai“,  projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0143, kurio esmė sukurti bei pakeisti  pakuotės  dizainą  įmonėje 

savininkas

savininkas